Infopunkt

Matematika u Savjetu ministara BiH: 1+1+1=2


Kablovski opetareti Elkatel doo Tuzla, Elta-kabel doo Doboj, Elta-MT doo Tuzla, El sat doo Novi grad, TXTV doo Tuzla uputili su pismo Parlamentu BiH, NSRS i Parlamentu FBiH u kojem su ukazali na nezakonitosti u Konkurencijskom savjetu (KS) BiH i zatražili hitnu intervenciju kako bi se zloupotrebe zaustavile!  

U svom pismu, kablovski operateri ukazali su na višegodišnji problem Sport Kluba, kao i na nezakonito imenovanje Stijepe Pranjića za treći mandat u KS BiH.

Pismo operatera kao i prateću dokumentaciju donosimo u cjelosti, bez značajnijih izmjena.

“Poštovani poslanici i delegati,

Naša dužnost je da vam dostavimo informacije o nezakonitim postupanjima vezanim za Konkurencijskim savjetom BiH (KS), a očekujemo da ćete proslijediti sve ove informacije nadležnim organima da utvrde postojanje zloupotrebe položaja u svakom pojedinačnom slučaju.

Sponzorisano

Mi smo već ukazivali na problem Sport Kluba pred KS, a sada ukazujemo na konkretne radnje vezane za taj slučaj, ali i na druge nezakonitosti u radu ovog tijela.

U nastavku ovog dopisa dajemo vam obrazloženje događanja i tačan opis toga šta se događalo kako bi organi ove države za zloupotrebu službenog položaja, koja se događala vezano za Konkurencijski savjet, mogli potražiti odgovorne.

Nezakonito imenovanje člana Konkurencijskog savjeta

Član KS Stjepo Pranjić je u maju ove godine imenovan na funkciju člana i dodijeljen mu je treći mandat iako je po Zakonu o konkurenciji BiH moguće vršiti ovu funkciju u najviše dva mandata. Statutarno-pravna komisija Savjeta ministara BiH je prvo odlučila da po pravilima gospodin Pranjić ne može treći put biti član Vijeća, a onda je neko komisiju “ubijedio” da je pogriješila i da se može imenovati i za treći mandat. Matematika je vrlo jednostavna: Imenovani je odradio dva mandata i u maju ove godine mu je dodijeljen treći.

Znači: 1+1+1=3, tako je uvijek do sada važilo. Pri imenovanju gospodina Pranjića važilo je 1+1+1=2. Komentar je suvišan. Samo još treba utvrditi ko je kontaktirao članove Statutarno-pravne komisije i ubijedio je da se ovako nešto napravi.

Nezakonito sprečavanje sazivanja sjednice KS

Decembar 2014. godine. Telemach d.o.o. želi kupiti svoje konkurente – operatere KATV HS d.o.o. Sarajevo, HKB NET d.o.o. Sarajevo, BHB CABLE TV d.o.o. Lukavac, MONET d.o.o. Mostar i M&H Company d.o.o. Sarajevo, te šalje na KS zahtjev za dozvolu koncentracije, jer je Telemach d.o.o. tom kupovinom dobijao monopolski položaj na tržištu BiH (iznad 40 odsto udjela na tržištu BiH). U takvim slučajevima KS daje ograničenja pri dozvoli koncentracije da bi spriječio zloupotrebu monopolskog položaja dizanjem cijena na tržištu. Takvo postupanje KS je ustaljena praksa u svim državama. Ako bi nekim slučajem Savjet propustio da izda ograničenje (uslovna koncentracija), Telemach d.o.o. bi u periodu od pet godina dodatno zaradio 100 miliona maraka u odnosu na stanje kada bi ograničenja bila uvedena. I vidite čuda, Savjet je propustilo da uvede ograničenja. Kako?

Čim je Telemach d.o.o. uložio zahtjev za koncentraciju počeo je teći rok od šest mjeseci do kada Savjet mora izglasati ograničenja – ako ih u tom periodu ne izglasa, smatra se da je Savjet dao dozvolu bez ograničenja. Gospodin Stjepo Pranjić je odmah nakon ulaganja Telemachovog zahtjeva blokirao rad KS, tvrdeći da je postojećem predsjedavajućem istekao mandat i da novi nije bio imenovan, te je tvrdio da Savjet ne smije zakazivati sjednice do imenovanja. Tako je mjesecima blokirao sazivanje sjednice na kojoj bi se uvela ograničenja za Telemach d.o.o..

Asocijacija kablovskih operatera u BiH (AKOP) je prepoznala namjeru gospodina Pranjića da blokira rad KS i obratila se Savjetuu ministara BiH za hitno imenovanje predsjednika KS, što je Savjet ministara na prvoj sjednici i napravio.

Sljedeći dan, nakon imenovanja, zakazana je sjednica KS da bi se glasalo o ograničenjima za Telemach d.o.o. pri koncentraciji – samo tri dana pred isteka roka za glasanje. Vjerovatno je gospodin Pranjić obavijestio nekoga o zakazanoj sjednici i neko dovoljno uticajan naredio je da se sjednica otkaže pa glasanja nije moglo biti, rok je prošao, a Telemach-u je ostalo dodatnih 100 miliona KM, jer je dobio dozvolu koncentracije bez ograničenja. Ovo je klasična zloupotreba službenog položaja – sprečavanje održavanja sjednice da bi istekao rok, a s druge strane neko je zbog isteka roka profitirao sto miliona KM.

Prevara sa cjenovnikom decembra 2015.

Dana 16. decembra 2013. godine KS BiH je rješenjem naredilo kompaniji “United media” da mora dati Sport Klub svim operaterima u BiH pod jednakim uslovima. Kako rješenje nije izvršeno, operateri su tražili od KS da ponovo kazni prekršioca i donese rješenje koje se mora izvršiti.

Na osnovu tog zahtjeva Savjet 17. 12. 2015. stavlja na dnevni red glasanje o usvajanju rješenja po kojem se utvrđuje da Sport Klub nije izvršio rješenja iz 2013. te mu se nalaže da mora dati Sport Klub svim operaterima. Gospodin Pranjić je na toj sjednici bio eksplicitno protiv donošenja tog rješenja i uspio je odložiti sjednicu KS za 23. 12. 2015.

Između dvije sjednice vlasnici Sport Kluba su obaviješteni, najverovatnije od gospodina Pranjića, da Savjet sprema rješenje po kojem moraju dati Sport Klub svima. Zato dan pred sjednicu Savjeta vlasnici Sport Kluba izrađuju novi cjenovnik sa datumom 22. 12. 2015. u kojem se cijene udvostručavaju – sve sa ciljem da konkurente Telemach-a spriječe novom dvostruko višom cijenom da kupe Sport Klub. To nezakonito iznošenje unutrašnjih informacija iz KS Sport Klubu nije moglo pomoći, jer je Savjet 23. 12. 2015. usvojio rješenje kojim se nalaže vlasniku Sport Kluba da mora dati program Sport Klub svima pod jednakim uslovima pod kojima je to već dato kompanijama Total TV i Telemach. Rješenje je bilo jasno: svim operaterima u BiH mora biti dat Sport Klub – ne po novom cjenovniku, nego po cijenama po kojim je bio dat Telemach-u i TOTAL TV-u, uz napomenu da se ugovor kojim je Sport Klub dat Telemachu nalazi u spisu predmeta, a u njemu je upisana stara cijena (pretpostavljamo) od oko 1,65 KM i ne od 5,26 KM kako su to napisali u novom cjenovniku.

AKOP je u ime operatera 1. 3. 2016. podnio zahtjev za prinudno izvršenje rješenja KS BiH, jer im nije dat Sport Klub po cijeni po kojoj je bio dat Telemach-u, nego im je ponuđen Sport Klub za dvostruko veću cijenu. Svima je postalo jasno da prevara sa novim cjenovnikom ne može pomoći, a da pri rješavanju tog rješenja ne može pomoći ni gospodin Pranjić, jer mu je juna 2016. isticao drugi mandat, a treći po članu 22. Zakona o konkurenciji nije mogao dobiti. U takvoj situaciji gospodin Pranjić je isposlovao treći mandat na gore opisani način vjerovatno sa ciljem da zablokira donošenje rješenja o prinudnom izvršenju rješenja.

Savjet je trebao imati vrlo jednostavan posao. Otvortiti arhiv, uzeti ugovor Telemach-a i “United media-e” iz spisa te pročitati cijenu i uporediti je sa ponudom koja je poslata operatorima i koja je u prilogu ovog dopisa. Ako je cijena ista kao cijena na ugovoru Telemach-a za Sport Klub, odbije izvršenje. U slučaju da je “United media” ponudila višu cenu, onda se razumljivo prinudno izvršenje rješenja dozvoli. Posao je vrlo jasan i ne treba nikakvo pravno znanje nego samo normalan vid, poznavanje najosnovnije matematike – i to jednakost brojeva.

Poštujući to, AKOP je imao zagarantovan uspjeh u izvršenju rješenja Savjeta iz 2015., ali KS do danas nije uvrstio zahtjev na dnevni red i odlučivanje. Nama, operaterima, dodatni veliki problem predstavlja to što nam KS ne da kopije ugovora (Sport Klub – Telemach) koji smo tražili, niti nam ne da cijene iz tog ugovora pozivajući se na službenu tajnu, pa tužbu za štetu protiv Sport Kluba zbog razlike u cijeni ne možemo ni podnijeti.

Zamislite, neko vam dosudi da vam druga strana mora dati istu cijenu kao u tom ugovoru, a onda vam isti organ ne da pravo na to da vidite tu cijenu iz ugovora kako bi mogli ostvariti pravo na dobijanje te cijene. I u tom “mraku” mi moramo na lijepe oči vjerovati Sport Klubu da je njihova dvostruka cijena prava – a znamo da ne može biti prava. To je razlog zašto vam pišemo. Zar treba 18 mjeseci da se uporede dva lista papira i vidi cijena?

Zadnjih mjesec dana sumnjamo, da se odugovlačenje događalo iz sljedećih razloga:

Avgusta 2017. Sport Klub je pokušao kompaniju HT Eronet putem uticajnih ljudi ubijediti da potpiše ugovor za Sport Klub po dvostrukoj cijeni. No, uprava HT Eroneta je odbila takve posrednike, jer je htjela ugovor po cijeni koju je Savjet dosudio pošto to znači za HT Eronet duplo niže troškove na ime Sport Kluba. Kako “ubjeđivanje” u avgustu nije pomoglo, HT Eronet su iz Sport Klub-a pokušali prisiliti drugim sredstvima. “United media” je kupila pravo na prenos utakmica Evropskog prvenstva u košarci za BiH i time i utakmice reprezentacije Hrvatske.

HT Eronet svejedno prije početka prvenstva nije htio potpisati ugovor za Sport Klub po dvostrukoj cijeni, očekujući da će Savjet prije početka prvenstva donijeti rješenje o prinudnom izvršenju rješenja u slučaju Sport Klub i time generalno riješiti problem. No, KS je nerazumno odlagao sa donošenjem rješenja i davao prostor Sport Klub-u da i dalje izvodi pritisak na HT Eronet za sve vrijeme trajanja Eurobasketa. Odbijanje HT Eroneta je rušilo planove Sport Klub-a tako da se u pomoć Sport Klub-u uključio i Opštinski sud u Sarajevu koji je donio rješenje o obavezi zamračivanja utakmica Hrvatske reprezentacije u rekordnom vremenu – tužba je bila predata 5. 9. 2017. godine, a presuda (privremena mjera) napisana je istog dana – 5. 9. 2017. godine.

Sve to je imalo za cilj samo jedno, da HT Eronet kapitulira i potpiše ugovor za Sport Klub po dvostrukoj cijeni, jer iskreno rečeno ništa im drugo nije preostalo i ugovor je potpisan u toku trajanja Eurobasketa. Taj potpis HT Eroneta je imao za cilj da se pored gospodina Pranjića obezbijedi i glas drugog predstavnika Hrvata u Konkurencijskom vijeću, da ne podrži izvršenja rješenja iz razloga što HT Eronet više nije ugrožen. O tim detaljima nemamo više informacija, osim da se predmet i dan danas drži u ladici Konkurencijskog vijeća.

Blokiranje KS BiH po nacionalnom ključu, slučaj Konzum

Gore navedeni plan su zamislili zbog specifičnog načina usvajanja odluka u KS BiH. Naime, odluka se ne izglasava u slučaju da četiri člana podrže odluku, a samo dva se protive, kada su oba koja su protiv predstavnici istog naroda. Ovaj plan je gospodin Pranjić već jednom uspješno realizovao u slučaju »KONZUM«, gdje su opet gospodin Pranjić i još jedan hrvatski glas blokirali ograničenja pri koncentraciji Merkator-Konzum iako su u identičnoj situaciji i Hrvatska i Slovenija uvele ograničenja, samo u BiH ih nije bilo zahvaljujući gospodinu Pranjiću i kolegi.

Šteta prouzrokovana zloupotrebom položaja

Šteta prouzrokovana gore nabrojanim radnjama je sljedeća:

Koncentracija Telemach: korist Telemachu 100 miliona KM, a šteta javnom interesu odnosno građanima i operaterima u jednakom iznosu.

Neizvršenje rješenja Sport Klub: korist Telemachu 50 miliona KM, a šteta operaterima iz BiH u jednakom iznosu. Brz i eksplozivan razvoj subjekata koji imaju Sport Klub, a to je grupacija Telemach, na drugoj strani šteta onima koji nisu dobili Sport Klub zbog slabijeg razvoja i napredovanja na tržištu telekomunikacija.

Podvala duplo više cijene umjesto cijene koja je određena rješenjem KS iz 2015: svim operaterima u BiH pokušano je da se naplati gotovo dvije KM mjesečno po korisniku više nego što je to KS odredio 2015. godine, što znači da bi “United media” svim operaterima koji nisu u grupaciji Telemach u naredne tri godine naplatila oko 30 miliona KM više za kanale Sport Klub nego što bi ih platili kada bi rješenje bilo izvršeno na način kako je to zapisano. Samo BH Telecom i HT Eronet u naredne tri godine pretrpjeli bi štetu od najmanje 15 miliona KM, a u slučaju većeg paketa kanala čak 30 miliona KM – poštujući sadašnji broj i predviđenu rast korisnika u naredne tri godine.

Uzevši u obzir ove iznose, mislim da se može razumjeti toliko angažovanje gospodina Pranjića da bude član Konkurencijskog vijeća i treći, nedozvoljeni mandat.

Poštovani poslanici i delegati, dali smo vam sve potrebne informacije. Od Savjeta smo tražili da nam dostavi kopije zapisnika o odlučivanju u gore nabrojanim slučajevima. Dobili smo odgovor da su ti zapisnici poslovna tajna. Po nama niko nema mandat skrivati se poslovnom tajnom zbog nepravilnosti koje su u prošlosti bile napravljene u vezi zloupotrebe položaja i blokade glasanja. Niko nema pravo da mu se izmisli treći mandat, pogotovo ne oni koji sedam godina blokiraju rad Konkurenicjskog savjeta. I kao najosnovnije, učinite da ugovor “Telemach – Sport Klub”, koji je ključ ovih dešavanja i koji leži u arhivu Savjeta te u kojem je zapisana cijena po kojoj moramo dobiti Sport Klub, makar vama bude dostupan, jer onda će nestati svi pritisci na članove KS da ignorišu cijenu iz tog ugovora. Šest ljudi (članovi KS) je vidjelo šta piše u tom ugovoru i trpe veliki pritisak da se prave da cijenu u tom ugovoru nisu vidjeli. Ako vi vidite taj ugovor, na sve vas neće moći izvršiti pritisak i cijena će izaći u javnost i mi operateri ćemo je dobiti. Uzmite makar vi taj ugovor i uporedite ga sa cijenama koje su nama pokušali podvaliti, pa sami ocijenite da li je Savjetu trebalo 18 mjeseci da napravi to jednostavno poređenje.

Ovim dopisom ni na kakav način ne kritikujemo način glasanja gdje dva predstavnika naroda mogu blokirati glasanje. Ako je to pravo dato, niko ga nema pravo zloupotrijebiti. Ako ga zloupotrijebi, onda mora odgovarati. Ako želimo imati i dalje taj mehanizam, spriječite njegovu zloupotrebu, jer polovinu članova KS imenuju organi BiH, a drugu polivinu entitetski organi.

I kao osnovno, sada smo poslije HT Eroneta ostali na redu za to, u prvom redu BH Telekom, da budemo meta pritisaka da nas natjeraju da potpišemo ugovor sa dvostruko višom cijenom, dok Savjet i dalje provlači naš predmet sa sjednice na sjednicu nerješen.

Na osnovu konkretnih navoda koje smo dali očekujemo da ovaj put vaši organi preduzmu konkretne korake.

S poštovanjem,

Elkatel doo Tuzla, Elta-kabel doo Doboj, Elta-MT doo Tuzla, El sat doo Novi grad, TXTV doo Tuzla.”

Dokumente koje su operateri priložili možete da pogledate na sljedećim linkovima: dokument 1dokument 2dokument 3.

Besplatnu Android aplikaciju portala SrpskaCafe preuzmite ovdje.


Možda vas zanima

Uhapšen brat Nikole Jokića (VIDEO)

SB

Virus Zapadnog Nila potvrđen u Srbiji: Žena preminula nakon uboda komarca

SB

Dodik: Na Skupštini Srbije obratiću se na posebnoj sjednici

M B

Šok u Španiji: Gudelj završio karijeru

M B

Pojačan intenzitet saobraćaja na nekoliko prelaza

M B

Tramp o Bajdenovom obraćanju: Pokvareni Džo i lažljiva Kamala

M B

Predaj komentar

Komentari odražavaju stavove njihovih autora, ne i stavove portala srpskacafe.com. Molimo sve korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo da obrišemo komentar bez prethodne najave i objašnjenja.

Ova stranica koristi kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo. Nastavkom korištenja pretpostavićemo da ste saglasni sa primanjem kolačića. Prihvati Pročitaj više